Artists: 0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZHerman Finkers - Ben Hur

Het fonkelende, kronkelende watergeweld mompelt
Het mompelt
"Daar komt Ben Hur, achter een jonge Venus aangestrompeld
Ei Venus, ei Hur
Wat wadet gij in dit nat?
Zijt toch bedachtzaam
Opdat schoonheid en moed
Niet ondergedompeld verschrompelt
Hur, Ben Hur
Waar is uw wagen, waar uw ros?
Zijn zij dan minder dan deez' jonge maagd
Wier wangen verdervend verleidelijk vlammen middels een blozende blos?
Waarlijk, gij zijt niet meer wie gij was"
En de...(more)


Herman Finkers Top Songs

MORE ABOUT Herman Finkers


Herman Finkers Ben Hur lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.
SongsTube is against piracy and promotes safe and legal music downloading. Music and lyrics on this site are for the sole use of educational reference and are the property of respective authors, artists and labels. If you like the sound of the Artists on this site, please buy their songs on Itunes, Amazon and other online stores to support them. All other uses are in violation of international copyright laws. This use for educational reference, falls under the "fair use" sections of U.S. copyright law.