Artists: 0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZHoola Bandoola Band - Keops pyramid

Jag är en av dom som slavar pॠkung Keops pyramid,
det är vi som jobbar nere invid foten.
Vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid
och det är synd om dom som inte fyller kvoten.
Har man en gà¥ng kommit hit
blir man aldrig mera fri,
om man slutar här, sॠslutar man i gropen.
Men om kungen sägs att han är son av solen.

Bakom femton dubbla reglar, bakom femton dubbla là¥s
hà¥ller rikedomen hov i maktens salar.
Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör.
Här är tankarna och rummen lika svala.
Och om nà¥gon mà¥ste dö
eller nà¥gra ska ha...(more)


Hoola Bandoola Band Top Songs

MORE ABOUT Hoola Bandoola Band


Hoola Bandoola Band Keops pyramid lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.
SongsTube is against piracy and promotes safe and legal music downloading. Music and lyrics on this site are for the sole use of educational reference and are the property of respective authors, artists and labels. If you like the sound of the Artists on this site, please buy their songs on Itunes, Amazon and other online stores to support them. All other uses are in violation of international copyright laws. This use for educational reference, falls under the "fair use" sections of U.S. copyright law.