Artists: 0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZYman - Sa 'Yong Mundo

Alam ko na ang sasabihin mo
Sawang-sawa ka na sa takbo ng iyong mundo
Gulong na naman pataas ang 'yong mga mata
At babaha ang 'yong luha

REFRAIN:
Pero teka muna, ano ngang pelikula ko nakita ito,
Ganitong eksena
At 'di ba (dapat) pag tapos ako'y lalapit sa 'yo
Sabay hawak sa 'yong braso at sasabihin ng ganito

CHORUS:
Tibayan mo ang iyong kalooban
Lilipas din ang iyong kalungkutan
At huwag na huwag mo lang kalimutan
'Pag tumila ang ulan,
Liliwanag din sa 'yong mundo

Alam ko na ang iniisip mo
Na walang pag-asa na maayos pa ang buhay
Kaya isang malakas na buntong hininga

Ang 'yong pawawalan, hay
Sabay tingin sa kalayuan,...(more)


Yman Top Songs

MORE ABOUT Yman


Yman Sa 'Yong Mundo lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.
SongsTube is against piracy and promotes safe and legal music downloading. Music and lyrics on this site are for the sole use of educational reference and are the property of respective authors, artists and labels. If you like the sound of the Artists on this site, please buy their songs on Itunes, Amazon and other online stores to support them. All other uses are in violation of international copyright laws. This use for educational reference, falls under the "fair use" sections of U.S. copyright law.