Artists: 0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZRetrospect - Pag-ibig Sa Tag-araw

Pag-ibig na sing-init ng tag-araw
Suminag sa puso ko at pumukaw
Parang apoy na lubhang pumapaso
Init na nadarama ng buong-buo

Pag-ibig o kay sarap namang damhin
Sa labi o kay tamis nang idiin
Sa wari mo'y lagi kang nasa ulap
Parang buhay ay pangarap

Mga araw ay kaybilis dumaan
Puno ng lambingan puno ng...(more)


Retrospect Top Songs

MORE ABOUT Retrospect


Retrospect Pag-ibig Sa Tag-araw lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.
SongsTube is against piracy and promotes safe and legal music downloading. Music and lyrics on this site are for the sole use of educational reference and are the property of respective authors, artists and labels. If you like the sound of the Artists on this site, please buy their songs on Itunes, Amazon and other online stores to support them. All other uses are in violation of international copyright laws. This use for educational reference, falls under the "fair use" sections of U.S. copyright law.